Menu

Vaas met Chrysanten, van Gogh of niet?

Met enige regelmaat krijg ik een schilderij aangeboden ter onderzoek waarvan de eigenaar meent dat het werk kan worden toegeschreven aan een bepaalde meester. Raphael, Caravaggio, Rubens, Rembrandt en van Gogh, het zijn namen waar eigenaren graag hun best voor doen om het werk te authenticeren.

Ik ben niet bevoegd uitspraken te doen over de authenticiteit van een werk, maar ik kan wel behulpzaam zijn een stukje van de puzzle, wat authenticatie vaak is, in te vullen.
Het werkwoord authenticeren betekent: ‘authentiek, rechtsgeldig maken’ of ‘de identiteit vaststellen van‘.

Het schilderij Vaas met Chrysanten, ook door van Gogh vaak geschilderd, is een bijzonder geval:
1: Normaal licht opname.
2: Infrarood-opname.
3: Röntgen-opname.
4: Falsecolor opname.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Schetslijnen
De infrarood foto (2) laat donkere contouren rond de bloemen zien. Wanneer dit detail van dichtbij bekeken zijn er duidelijke schetslijnen te zien, links boven de bloemen en rechtsonder de vaas.

Als de infrarood opname (2) 180 graden wordt gedraaid lijkt het alsof er een buste, een niet afgemaakt portret te zien is. De röntgen opname (3) geeft nog meer inzicht, met name wanneer deze 180 graden wordt gedraaid.

Van Gogh of niet?

  • Bloem
  • Bloem IR
  • Vaas
  • Vaas IR

  • IR gedraaid
  • Röntgen gedraaid

Kunstenaar: -onbekend-
Titel: Vaas met Chrysanten
Eigenaar: Particulier