Menu

Blinde Oude Man – Rembrandt?

Onderzoek
De technieken die ik aanbied zijn onderdeel van een groter pakket van onderzoekstechnieken die noodzakelijk zijn een werk toe te schrijven aan een bepaalde kunstenaar. Kunsthistorisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek bij panelen, pigment analyses, xrf onderzoek etc. zijn mogelijkheden om meer te weten te komen over een kunstwerk.

Authenticiteit
Op basis van een waarneming mag er nog geen uitspraak gedaan worden over authenticiteit, ook al is er een monogram aangetroffen in het schilderij met ‘R’. De vraag blijft: is het een originele R?

Kunstenaar: onbekend
Titel: Blinde oude man (Blinde Tobias)
Eigenaar: Particulier